top of page
Loop- en coördinatietraining

 

Bij veel sporten is de loopbeweging van grote betekenis voor het beoefenen van die sport. Vaak is de looparbeid mede bepalend voor de uiteindelijke prestatie. Een optimale looptechniek spaart krachten, de sporter raakt minder snel vermoeid. Daarnaast zorg een goede looptechniek voor een verkleinde kans op blessures.  

 

Onze eigen looptechniek kunnen we verbeteren door de verschillende loopfasen op een juiste en doelmatige wijze, middels bewuste scholing, eigen te maken. De loopscholing bij de Keepersacademie is erop gericht om het lichaam met zo min mogelijk energie zo snel mogelijk te verplaatsen in voorwaartse richting. Naast het verbeteren van de looptechniek, wordt bij de Keepersacademie aandacht geschonken aan coördinatietraining. Een goede 

controle over het lichaam, ook wel coördinatie genoemd, wordt gekenmerkt door een vloeiend verloop van de beweging.  

 

 

Thema's

 

 

Loop- en coordinatietraining
Communicatietraining
Communicatietraining

 

Communiceren is een belangrijk onderdeel dat een keeper tegenwoordig moet beheersen, zowel in als buiten het veld. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verbale - en non-verbale communicatie. Verbale communicatie is wat iemand zegt.

Hoe het gezegd wordt is non-verbale communicatie, i.e. de lichaamstaal van de keeper.

Beide communicatievormen komen aan bod bij de Keepersacademie.

 

In het veld dient een keeper te communiceren met en naar zijn/haar medespelers (coachen), maar ook een scheidsrechter en tegenstander. Buiten het veld moet een keeper communiceren met zijn/haar teamgenoten en trainer, maar wellicht ook met de media. De opstelling van een keeper naar de media, maar ook naar de rest van zijn/haar omgeving (bijvoorbeeld ouders) is van invloed op de prestaties van de keeper, en daarmee op zijn/haar carrière.

De communicatie van een keeper buiten het veld is van invloed op de communicatie in het veld. Vaak worden gebruiken buiten het veld meegenomen binnen de lijnen. De aanwijzingen en leerpunten die de Keepersacademie geeft zijn dan ook op ieder moment toepasbaar.  

 

Voedingsadvies
Voedingsadvies

 

Het grote belang van goede voeding voor topsporters is geen nieuw onderwerp. Hierover is al erg veel gezegd en geschreven. De huidige tendens in het voetbal is er een van steeds vroeger zo optimaal mogelijk presteren. De inspanningen die geleverd moeten worden vergen dan ook steeds vroeger steeds meer van het lichaam van de jonge sporter. Het zal duidelijk zijn dat goede, uitgebalanceerde voeding van bijzonder groot belang is. Juist voor het groeiende lichaam dat aan deze inspanningen wordt blootgesteld. 

 

Daarnaast combineren veel jonge keepers die onderdeel uitmaken van de Keepersacademie school- en studieactiviteiten met topsport in de vorm van voetbal. Dit drukke leven kost erg veel energie maar moet de sporter nog veel meer gaan opleveren. De energie die verbruikt wordt tijdens het uitoefenen van sport en bij schoolactiviteiten wordt verkregen uit voedingsstoffen. De voedingsmiddelen die we dagelijks eten, bevatten de voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Omdat niet een voedingsmiddel alle benodigde voedingsstoffen bevat, is een gevarieerde voeding noodzakelijk. 

bottom of page